Sau mobifone, cuối cùng người dùng viettel cũng đã có thể sử dụng facebook miễn phí

Nỗi lo hết data, không load được NewsFeed trên Facebook giờ đã không còn là vấn đề nữa.Như vậy là sau Mobifone, những người dùng đang sử dụng mạng Viettel...

Continue reading